Afgratemaskiner ►

Troland Bukkemaskiner

Afgratemaskiner med børster eller knive & rørslibemaskiner


Her præsenteres en række effektive afgratemaskiner, som hver især har sine fordele og ikke fås i bedre kvalitet. Her er børsteafgratemaskiner til hele endeflader på komplekse profiler hhv. samtidig ind- og udvendig afgratning af rør og profiler/helmateriale. Her er også desiderede rørafgratemaskiner, som med kniv afgrater rør indvendig og udvendig. 

Kontaktoplysninger:


Adresse: Højvangsvej 13, DK-4000 Roskilde

Email: nt@troland.dk

Tlf.: +45 74 42 41 48

WAT No: DK12909748

© Copyright. All Rights Reserved.

Troland Bukkemaskiner hedder juridisk set stadig T. Troland Værktøjsmaskiner, men markedsføres nu under det nye navn. Dette er valgt for at understrege hvor fokus fremover ligger, nemlig på bukkemaskiner (især til rør) og beslægtede maskiner til bearbejdning af rør.